2012.04.23 – CAD-CAM – Instruire în utilizarea tehnologiilor de vârf asistate de calculator